daily devotions


 • kings of Judah pt 1 - 2 Chronicles 10-26

  September 25  |  Good, the Bad, & the Ugly - 2 Chron. 10-13                   (devotions)

  September 26  |  Asa: Dangers of Forgetting - 2 Chron. 14-16                 (devotions)

  September 27  |  Jehoshaphat: Dangers of Compromise - 2 Chron. 17-18  (devotions)

  September 28  |  Jehoshaphat: Power of Praise - 2 Chron. 19-20            (devotions)

  September 29  |   Joash: When Good Kings God Bad - 2 Chron. 22-24    (devotions)

  September 30  |  Amaziah/Uzziah: Dangers of Pride - 2 Chron 25-26       (devotions)

 • Elisha - 2 kings 2-13

  September 18   |  Time of Miracles - 2 Kings 2:1-18                   (devotions)

  September 19   |  New Prophet, Same God - 2 Kings 2:19-3:27 (devotions)

  September 20  |  God Supplies - 2 Kings 4                                (devotions)

  September 21   |  Healing Bath - 2 Kings 5                                 (devotions)

  September 22   When You're Surrounded - 2 Kings 6-7            (devotions)

  September 23  |  Last Call - 2 Kings 9 & 13                                (devotions)

 • Elijah - 1 Kings 16 - 2 kings 2

  September 11   |  Prophet of Fire - 1 Kings 16            (devotions)

  September 12  |  Standing Apart - 1 Kings 17            (devotions)

  September 13  |  Standing Alone - 1 Kings 18            (devotions)

  September 14  |  Feeling Alone - 1 Kings 19-20         (devotions)

  September 15  |  Standing Against - 1 Kings 21-22   (devotions)

  September 16  |  Standing Victorious - 2 Kings 1-2  (devotions)

Psalm 119

gospel of mark

June 26 - September 9


Romans

May 8 - June 25